U kunt de SVP steunen door lid te worden van de vereniging Spakenburgse Vrijheids Partij
Voor
50 EURO contributie per jaar bent u lid van de SVP en wordt u uitgenodigd voor de ledenvergaderingen.

U kunt de SVP steunen door donateur te worden van de vereniging Spakenburgse Vrijheids Partij
Vanaf
10 EURO per jaar bent u donateur van de SVP.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL67 ABNA 0471 4703 76 ten name van

Penningmeester SVP
Bunschoten

onder vermelding van contributie of donatie SVP.
Uw bijdrage aan een politieke partij is fiscaal aftrekbaar als gift...

De SVP is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Gooi-, Eem- en Flevoland onder dossiernummer 32158153

De SVP bedankt u voor uw steun