Presentatiegids 2018-2022

KANDIDATEN

A4-SPEERPUNTEN

15 januari: Publicatie Presentatiegids en kandidaten kieslijst

Presentatiegids 2018-2022
 

Solidariteit
Voorlichting
Politiek  


KANDIDATEN

A4-SPEERPUNTEN

10 januari: Peter Frans Koops opnieuw lijsttrekker SVP

  De Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) heeft deze week Peter Frans Koops (1966) tot lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande. Wat in de lijn der verwachting lag is nu op een officiële ledenvergadering bekrachtigd. De leden schaarden zich unaniem achter de kandidatuur van Koops. Hij heeft in 2009 de partij opgericht en is bereid de kar opnieuw te trekken. Op plaats twee van de kieslijst staat dit keer Juul de Graaf, die stuivertje heeft gewisseld met Loes van Buuren-Duijst die op plaats drie staat. Loes en Juul hebben de afgelopen jaren hun waarde bewezen in de raadscommissies en bij andere werkzaamheden voor de partij. Zij droegen zodoende bij aan de stabiliteit binnen de partij. Dit geldt natuurlijk ook voor partijman in hart en nieren, Henk van Diermen, die op plaats vier staat. De complete kieslijst wordt binnenkort gepubliceerd samen met de vernieuwde presentatiegids met daarin de visie op de samenleving en de politieke standpunten.

2 november: Bijdrage SVP Begrotingsbehandeling SVP STEM TEGEN BEGROTING 2018-2021

30 juni: Algemene Beschouwingen SVP en opmerkingen kadernota 2018-2021

1 februari: Bijdrage SVP raadsvergadering 26 januari Scholenplan 

4 november: Bijdrage SVP Begrotingsbehandeling SVP STEM TEGEN BEGROTING 2017-2020

2 november: Bijdrage SVP raadsvergadering 27 oktober Afvalbeleid

17 oktober: Bijdrage SVP commissievergadering Programmabegroting 2017-2020

19 september: Bijdrage SVP commissievergadering over afvalstofheffingen

1 juli: Algemene Beschouwingen SVP en opmerkingen kadernota 2017-2020

14 maart: Bijdrage SVP raadsvergadering 10 maart Toekomst pont Eemdijk

11 maart: Gemeenteraad verleent SVP burgerlid Klaaz van Twillert om gezondheidsredenen ontslag

1 maart: 2 gratis vertalingen; 1 Biografie van Mohammed, 2 De Hadith -> zie rubriek Bibliotheek

2 februari: De Spakenburgse Vrijheidspartij vindt AZC ongewenst

De Spakenburgse Vrijheidspartij houdt 26 januari een open fractievergadering voor alle burgers in Bunschoten. Het onderwerp van deze avond zal de standpuntbepaling bij de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum AZC in Bunschoten zijn. Gezien het feit dat voor de politiek het dossier vluchtelingen, immigratie en asiel een explosieve wending heeft gekregen wil de SVP alvast een standpunt bepalen. Regeren is vooruit zien. Wij willen graag volksvertegenwoordiger zijn voor die mensen die zich zorgen maken en die sceptisch staan ten aanzien van de komst van een AZC in onze gemeente. Overigens is de avond openbaar en deze zal het karakter hebben van zoeken en worstelen naar een door de achterban van de SVP breed gedragen standpunt. U kunt zich opgeven voor deze avond via telefoonnummer (033) 2987541 of email pkoops@hotmail.com waarna meer informatie over locatie en tijdstip van de vergadering wordt verstrekt.

6 november: Bijdrage SVP Begrotingsbehandeling SVP STEMT TEGEN BEGROTING 2016-2019

31 oktober: Bijdrage SVP raadsvergadering 29 oktober Stoppen aanbiedstation bedrijfsafval - Positioneringsonderzoek - Advies over LOS

28 oktober: Opinieartikel in Reformatorisch Dagblad Halal voedsel voor vluchtelingen ongewenst en onnodig

21 oktober: Bijdrage SVP Programmabegroting 2016-2019 in raadscommissie B&M 15 oktober

16 oktober: Bijdrage SVP Noodopvang Vluchtelingen sporthal De Kuil in raadscommissie B&M 15 oktober

22 september: Bijdrage SVP vervolg raadsvergadering 21 september Motie Vluchtelingen met opinie artikel Vluchtelingen en Barmhartigheid

18 september: Bijdragen SVP raadsvergadering 17 september RKC Rapport Zuyderzee Verordening Bedrijfsinvesteringszone BIZ

Bezoek Hubun 9 september 2015

Naast het bedrijven van
Politiek, Voorlichting over christendom en islam betoont de SVP ook Solidariteit aan het bedrijfsleven. Zie voor meer informatie over de missie van de SVP de presentatiegids Deze solidariteit werd door de SVP betracht door een werkbezoek te brengen aan Hubun Bodemvoeding BV aan de Groeneweg. Als dank voor de gastvrijheid van Hubun had Henk van Diermen (SVP) een slagroomtaart meegenomen. Het spontane managementteam, bestaande uit de heer en mevrouw Huygen trakteerde allen op deze lekkernij tijdens de ontvangst en tegelijk vertelde directeur Arres Huijgen over de geschiedenis van het bedrijf. De kernactiviteit is het verwerken van dierlijke mesten, zoals koemest en kippenmest tot herbruikbare (gemengde) organische meststoffen voor het goed laten groeien van allerlei gewassen. Afnemers zijn bijvoorbeeld fruittelers, groentetelers en hoveniers. Deze handel strekt zich uit over vele landen en uithoeken van de wereld. LEES HIER MEER EN BEKIJK MEER FOTOS, FOTOGRAFIE ILFREDO REGALES

17 juli: 'Mag een wethouder iets zeggen'? door Menno Nagel bestuursforum februari

17 juli: Demografische kerncijfers van het CBS per gemeente in 2014

9 juli: Bijdrage SVP raadsvergadering 9 juli Actualisatie Projectovereenkomst Zuyderzee

2 juli: Algemene Beschouwingen SVP en opmerkingen kadernota 2016 2 juli

5 juni: Bijdragen SVP raadsvergadering 4 juni Programmarekening 2014, Subsidie Plas-Dras, Invoering Precariobelasting

17 april:
Bijdragen SVP raadsvergadering 16 april Bestemmingsplan Rengerswetering, Nota Milieu 2015-2019, Invoering Precariobelasting

Alle kiezers uit de provincie Utrecht die op fractievoorzitter Peter Frans Koops (SVP) en kandidaat PVV #11 hebben gestemd worden hartelijk bedankt!

Met 774 stemmen in Bunschoten en 566 uit de overige gemeenten kwam het totaal op 1340 stemmen. Dit was weliswaar te weinig om direct met voorkeurstemmen te worden verkozen, maar toch een geweldig groot aantal. De burgerleden van de SVP hebben enthousiast campagne gevoerd en op 14 maart stond de SVP met de PVV Statenleden op de zaterdagmarkt te flyeren. Met ruim 14% is de PVV als derde partij uit de verkiezingen in Bunschoten gekomen. Bovendien was Bunschoten de enigste gemeente van de provincie waar sprake was van winst. Op de weblog van Peter Frans Koops staan nog een aantal artikelen over de verkiezingen. De banden met de PVV Utrecht zijn met dit resultaat weer aangehaald. De SVP is al enkele jaren bereid om te evolueren tot een officiële PVV afdeling. Met dit resultaat is bewezen dat zij daarvoor zeker in aanmerking kan komen. De tijd zal het leren...

11 maart: Bijdragen SVP raadsvergadering 5 maart Brandweerkazerne, Woonvisie, Advies op bezwaar, Motie CU

9 maart: Zaterdag 14 maart zal de PVV provincie Utrecht aanwezig zijn op de markt in Spakenburg. De PVV-Utrecht zal in deze verkiezingscampagne vertegenwoordigd worden door een aantal PVV Statenleden en vrijwilligers. Lokaal PVV kandidaat Statenlid en SVP raadslid Peter Frans Koops zal met een aantal politieke vrienden ook meedoen om vragen van burgers te beantwoorden en proberen kiezers te bewegen op de PVV te stemmen. De politici en vrijwilligers hopen zo deze dag van 11-17 uur de politiek bij de burgers te brengen. Graag tot ziens op de markt in Spakenburg!

De SVP 'ers Henk van Diermen, Ilfredo Regales en Peter Frans Koops plakken posters PVV

De lokale politici van de SVP hebben inmiddels een aantal verkiezingsborden versierd met een foto van de PVV. De PVV heeft gekozen voor een foto van de partijleider Geert Wilders met als leus 'Genoeg is genoeg'. Plaatsgenoot Peter Frans Koops doet 18 maart mee en hoopt op veel voorkeursstemmen van burgers uit Bunschoten! Lees hier zijn motivatie!

23 januari: Een grens van fatsoen in de vrijheid van meningsuiting

22 januari: De SVP feliciteert fractievoorzitter Peter Frans Koops met zijn plaats op de PVV kieslijst bij de verkiezingen van de Provinciale Staten 18 maart. Een wens is hiermee voor hem in vervulling gegaan. Op zijn weblog staat een artikel wat dit voor hem persoonlijk en de SVP betekent. Een officieel stemadvies van de SVP lag met de PVV reeds voor de hand, maar met een vertegenwoordiger uit Bunschoten-Spakenburg is zo’n advies een open deur. De SVP hoopt dat de opkomst bij de verkiezingen goed is en dat de banden met de PVV worden bevestigd en aangesterkt.

1 december: Toelichting boekhoudkundige trucs bij begroting 2015-2018

7 november:
Bijdrage SVP begrotingsbehandeling SVP STEMT TEGEN BEGROTING 2015-2018

9 oktober:
Hans van Tamelen kiest voor artistieke vrijheid

2 oktober:
Standpunt Pluktuin Eemdijk

7 augustus: SVP fractievoorzitter in Reformatorisch Dagblad 'moslims in de biblebelt'

4 juli: Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering Kadernota 2015 met algemene beschouwingen

3 juli: Political Art uitgebreid met Marine Le Pen

SVP steunt verzoek proefopenstelling terrassen op zondag

De Spakenburgse Vrijheidspartij heeft positief geadviseerd ten aanzien van het verzoek van een ondernemer (Porto d'Oro) om een proefopenstelling in de zomermaanden voor zijn terras op zondag.
Lees hier de reactie van de SVP. Er is op dit moment echter geen politieke meerderheid om ook maar 1 vierkante millimeter terras te gunnen aan de Egyptische geloofsgenoten... met dank aan BOB OFFRINGA voor de foto!

15 mei: SVP beveelt PVV aan bij verkiezingen 22 mei

24 april: Reactie coalitieakkoord CU-CDA

ALLE KIEZERS BEDANKT VOOR HET IN ONS GESTELDE VERTROUWEN

Presentatiegids
2014-2018
 
Solidariteit
Voorlichting

Politiek  

KANDIDATEN - POSTER

 SPEERPUNTEN

Verruiming van sluitingstijden horeca
Meer ontspanning en gastvrijheid op zondag
Bij bezuinigen ook snijden in eigen vlees
Veilige winkelcentra
Heroverweging drooglegging voetbalderby
Pont Eemdijk 7 dagen open

Lees hier alle speerpunten

PROMOTIEFILM VERKIEZINGEN

 


10 maart:
Sfeerverslag kroegentocht SVP

7 maart:
Opinieartikel gemeentelijke uitgaven en de publicatie in de Bunschoter

6 maart:
Lijsttrekkersdebat-voor-2 met CU-SVP bij RTV Bunschoten

5 maart:
De SVP te gast bij de Lokale Omroep Spakenburg

25 februari:
Standpunten waarbij de SVP het verschil maakt

Wilt u de
VERKIEZINGSPOLL GR2014 invullen?

20 februari: Ilfredo Regales is de enige Antilliaan die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen (radiointerview)

19 februari:
Kerntakenwijzer gemeente Bunschoten politiek gekleurd

17 februari:
Opinieartikel Grondexploitaties en de publicatie in de Bunschoter

14 februari:
SVP boycot introductieweekend nieuwe gemeenteraad

SVP bezoekt Hospice Nijkerk e.o.

De Spakenburgse Vrijheidspartij schrijft in haar presentatiegids dat ze solidair wil zijn met veel maatschappelijke organisaties. Het Hospice Nijkerk e.o. behoort hier toe en deze instelling wordt ook genoemd in de fraai weergegeven gids. Het drietal vertegenwoordigers van de SVP, Henk van Diermen, Hans van Tamelen en Peter Frans Koops werden gastvrij ontvangen door mevrouw Alida van der Hout, die werkzaam is als coördinator in het hospice. Fotografie: Henk van Diermen
LEES MEER met ook een foto van het gedicht van Hans van Tamelen...

27 januari: Toelichting motie Israëlbeleid Vitens en commentaar besluitvorming

26 januari:
Interview Klaaz van Twillert (nummer 9 kieslijst SVP)

24 januari:
Standpunt omgevingsvergunning nieuwbouw Spuiplein

23 januari:
Interview Ilfredo Regales (nummer 4 kieslijst SVP) Antilliaans Dagblad

22 januari:
Motie Israëlbeleid Vitens voor de raadsvergadering van 23 januari

20 januari:
Antwoord van het college op Schriftelijke vragen over Israëlbeleid waterbedrijf Vitens

17 januari:
Opinieartikel Participatiemaatschappij en de publicatie in de Bunschoter

15 januari:
Political Art uitgebreid met Mohbama en Dan Mori

De SVP WENST U Prettige Feestdagen en een GOED 2014

SVP verblijdt RTV Bunschoten met rollades
 
Geheel volgens traditie was het voor de Spakenburgse Vrijheidspartij weer tijd om een groep vrijwilligers op de vooravond van Kerst in het zonnetje te zetten. Dit keer was de keuze gevallen op het team van omroep RTV Bunschoten. Zij timmeren geheel op eigen kracht en zonder subsidie aan de weg met een enthousiaste groep vrijwilligers. Het werk wat zij doen is goed voor de Public Relations van onze gemeente, zodat hier zelfs sprake is van eenvoudige maar zeer effectieve citymarketing. Naast actuele nieuwsitems over bijzondere gebeurtenissen in ons dorp betekent deze organisatie ook veel voor de lokale politici, omdat zij regelmatig hun zegje mogen komen doen bij de deskundige en integere Maarten van de Molen. Naast deze gedreven presentator was er ook voor cameraman Jaap Bunk, account manager Bob Offringa en nog een aantal werkers achter de schermen een presentje in de vorm van een lekkere rollade. De SVP sprak de wens uit dat de gemeente Bunschoten nog vele jaren mag genieten van de producties van RTV Bunschoten.  Bij de foto; Loes van Buuren en Juul de Graaf(L) delen namens de SVP de rollades uit aan Maarten en Jaap(R) fotografie: Bob Offringa

18 december: Schriftelijke vragen over Israëlbeleid waterbedrijf Vitens

17 december:
Standpunt SVP verlenging maatregelen tegen een burger

13 december:
Standpunt SVP deelname Cooperatie O-gen en Standpunt SVP Horecano -> verruiming sluitingstijden

Tijdens een openbare fractie- en ledenvergadering in het gemeentehuis is Peter Frans Koops dinsdagavond opnieuw gekozen als lijsttrekker van de SVP... lees hier het totale verslag in De Bunschoter van 29 november.

Op de foto ontvangen Jan Muijs (L) en Bob Offringa de eerste exemplaren van de presentatiegids uit de handen van Koops.
Fotografie: Ilfredo Regales.

DOWNLOAD HIER DE PRESENTATIEGIDS

Presentatiegids 2014-2018 -> Solidariteit Voorlichting Politiek 'vertrouwen in de burger' 

27 november:  Presentatiegids 2014-2018 -> Solidariteit Voorlichting Politiek 'vertrouwen in de burger' 

21 november: Zie voor verslag en meer foto's Sfeerreportage SVP op de zaterdagmarkt

13 november: Zaterdag 16 november staat de Spakenburgse Vrijheidspartij van 12.00 tot 17.00 uur op de markt in het centrum van Spakenburg. Zij wil verantwoording afleggen van de activiteiten van de afgelopen jaren en in gesprek met de burgers over de toekomst van de gemeente Bunschoten. U kunt ook een korte enquête invullen over lokale politieke zaken met hierin zelfs de vraag op welke partij u in maart waarschijnlijk gaat stemmen. De kraam zal verder opgesierd worden met SVP gerelateerde onderwerpen en snoepgoed voor de kinderen. Tot ziens zaterdag bij de SVP!

8 november: Bijdrage SVP tijdens de begrotingsbehandeling met Amendement budget vergoeding raadsleden
                                                                       SVP STEMT TEGEN BEGROTING 2014-2017
28 oktober:
De agenda van de SVP voor de maand november

9 oktober:
Islam blijft in verkiezingsprogramma Spakenburgse Vrijheidspartij 2014-2018

26 september:
Standpunt SVP oprichting Coöperatie Randmeren

6 september:
Bijdrage SVP in de editie Toekomstvisie 2025

31 juli:
Amendement Winkeltijden aangenomen in de raadsvergadering van 11 juli

SVP in gesprek met ondernemers. Fotografie Bob Offringa

Mede door de sociale inbreng van de SVP in de commissievergadering bestuur en middelen van 27 juni is er een raadsmeerderheid ontstaan die het Amendement Winkeltijden hebben ingediend. Hiervoor was tijdens de raadsvergadering van 11 juli na een interessant debat een meerderheid. Dit betekent dat de ondernemers Sphinx en HongKong door kunnen gaan met hun business op zondag. Op de foto beide ondernemers in gesprek met Juul de Graaf (SVP) en Peter Frans Koops (SVP) na het inspreken tijdens de commissievergadering in de hal van het gemeentehuis.

Fotografie: Bob Offringa.

20 juli: Motie Voortgang Maatschappelijke Stage aangenomen in de raadsvergadering van 11 juli

17 juli:
De SVP brengt werkbezoek aan Zorg- en Wooncentrum de Haven

5 juli: Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over de
Kadernota 2014 met algemene beschouwingen
 
7 juni:
Standpunt SVP instellen Rekenkamer 2014-2019 en Standpunt motie kunstgras Eemdijk

23 mei:
SVP gemotiveerd naar volgende verkiezingen een sfeerverslag van de open avond 15 mei Bron: De Bunschoter

12 mei:
Nuchterheid bij besluit rotonde Nijkerkerweg bij voormalig café de Kooij

29 april:
De Spakenburgse Vrijheidspartij houdt 15 mei een open avond voor geïnteresseerden. Iedere burger die interesse heeft om mee te praten over locale politiek in relatie tot de koers van de SVP voor de komende jaren is welkom. Zo zal er bijvoorbeeld concreet gesproken worden over de bijdrage van de SVP in het verleden maar vooral voor de toekomst. De blik zal ook geworpen worden op nieuw politiek talent. Ook zullen de kaders voor het komende verkiezingsprogram in beeld komen. Bovendien zal er een presentatie gegeven worden over de geschiedenis van de islam in relatie tot het christendom en zullen expliciet de grote ideologische verschillen benoemd worden. De SVP heeft voor deze bijeenkomst een aantal gerichte uitnodigingen verstuurd aan burgers die al interesse hebben getoond. Mocht u nadere informatie willen over deze avond en wilt u zich hiervoor aanmelden dan kan dat via telefoonnummer 033 2987541 of email info@svpbunschoten.nl Jong en oud zijn van harte welkom!

8 april:
Kritische penseel van @JackTerrible zichtbaar bij SVP

14 februari:
Kort opinieartikel heroverweging drooglegging voetbalderby

14 januari:
Een korte terugblik op 2012 in de vorm van drie hoogtepunten en drie dieptepunten

1 januari:
De SVP WENST U EEN GOED 2013 -> wij zijn weer
AT YOU SERVICE

24 december:
SVP zet vrijwilligers Rode Kruis in het zonnetje

3 december:
Standpunt veerpont Eemdijk open op zondag

15 november: Hoofdmenu uitgebreid met
Political Art van Hans van Tamelen alias @JackTerrible

18 oktober:
Kort sfeerverslag bijeenkomst PVV Utrecht (fotografie: Richard de Jong)

12 oktober:
SVP stelt vragen aan B&W over sluitingstijd eetcafé Thuus

5 oktober: SVP biedt college taart aan

Nadat de laatste juridische hobbels in verband met het verkrijgen van gronden genomen waren kreeg het college onlangs helemaal groen licht om het nieuwe bedrijventerrein Haarbrug-Zuid verder te ontwikkelen. De eerste gronden zijn inmiddels verkocht aan enthousiaste ondernemers. Als dank en stimulans richting college bood de Spakenburgse Vrijheidspartij portefeuillehouder Menno Nagel in de commissie Ruimte een taart aan. Het is dus niet altijd kommer en kwel in de lokale politiek. (fotografie: Ilfredo Regales)

De taart van de SVP

Menno Nagel erg blij

De lekkere taart van de SVP wordt overhandigd door commissielid Henk van Diermen aan wethouder Menno Nagel

29 augustus: Ilfredo en Elna Regales zetten Vissersdorp Spakenburg op de kaart in het Antilliaans Dagblad

In een boeiende reportage heeft het enthousiaste lid van de Spakenburgse Vrijheidspartij Ilfredo Regales meegeholpen aan een stuk citymarketing voor Bunschoten-Spakenburg. En dat zonder dure externe bureaus maar gewoon met een gratis reportage over ons mooie dorp. De cultuur,klederdracht,scheepshelling,voetbal en de lekkere vis komen ter sprake in het artikel dat bol staat van de propaganda voor Ongs Darrup! Lees hier het artikel in het Antilliaans Dagblad. (Ctrl+Plus) voor vergroting in Acrobat Reader

6 juli: Standpunt SVP inzake herbenoeming burgemeester Melis van de Groep

29 juni: Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over de
kadernota 2013 met algemene beschouwingen

28 juni:
Lessen jeugd EHBO van start op Bavinckschool met dank aan de sponsors en de SVP

7 juni:
11 juni openbaar politiek café over herbenoeming burgemeester

5 juni: Moet burgemeester Melis van de Groep worden herbenoemd voor 6 jaar? 
Vul hier de poll in

20 april: Motie VVD-SVP met betrekking tot sober bezoek VNG congres

1 april:
SVP overweegt aangifte tegen burgemeester Melis van de Groep wegens belediging en smaad SVP-kiezers

31 maart:
Initiatiefvoorstel lessen jeugd EHBO op basisscholen dit is een hamerstuk voor de raadsvergadering van 19 april!

13 maart:
Motie Afschaffen drooglegging derby als proef en bijdrage maatregelen burger Richard de Jong

9 maart:
Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over de nota jeugdbeleid 2012-2015

4 februari: Moet de drooglegging voor komende Derby gewoon doorgaan? 
Persbericht heroverweging drooglegging
- Ja dit beleid is prima zo dus gewoon doorgaan
- Als proef komende Derby dit eens afschaffen
- Nee de drooglegging kan gerust worden afgeschaft
Vul hier de poll in

31 december: Politieke verantwoording over 2011

23 december:
SVP zet moedige moeders in het zonnetje

13 december:
SVP bezoekt visbedrijf en biogascentrale A van de Groep &Zn

9 december:
Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over de locatie gemeentewerf / brandweerkazerne / van Amerongenschool

9 december:
Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over de Notitie Stadsweiden

7 december:
Korte nabeschouwing seks-tweets

22 november:
Persbericht EHBO lessen op basisscholen  en Praatje Politiek bij RTV Bunschoten

4 november:
Apolitieke mandaatmotie De Jong-Koops aangenomen

4 november:
Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over de Begroting 2012 SVP KEURT BEGROTING AF

28 oktober:
Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over de verordening winkeltijden

28 oktober:
Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over het citymarketingplan Bunschoten 2012-2015

12 augustus: Link naar Twitter account van de SVP in het menu toegevoegd

26 juli:
SVP doet niet mee met heisessie, zij organiseert haar eigen snoepreisjes wel

     

Grote denker van de Spakenburgse Vrijheids Partij Ben Kok heeft een film gemaakt over de islam. Deze film wordt aanbevolen door de SVP. In de 60 minuten durende documentaire zijn voorstanders van islamisering aan het woord, zoals sjeik Fawaz Jneid van de As Soenna moskee te Den Haag , maar ook ex-moslims onder wie Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian en anderen. Tussen deze uitersten in zijn er interviews met onder anderen Kees van der Staaij (SGP). Van der Staaij was de enige politicus, die het aandurfde aan dit project mee te werken; PvdA en CU bedankten voor de eer, evenals CDA. Klik hier of op het logo voor meer info over het bestellen van de DVD. U kunt de DVD ook via de SVP bestellen.

9 juli: Bijdrage van de SVP in de rubriek Voor De Draad

5 juli:
Motie opzeggen lidmaatschap VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) beschikbaar voor hergebruik in bestuurlijk Nederland!

5 juli:
Motie inkrimpen rekenkamercommissie beschikbaar voor hergebruik in bestuurlijk Nederland!

5 juli:
Motie 15% minder raadsvergoeding beschikbaar voor hergebruik in bestuurlijk Nederland!

5 juli:
Amendement EHBO-lessen i.p.v. voorlichting over dik worden op scholen

1 juli:
Toelichting motie van de SVP Verzoek aan de burgemeester om uit comite van aanbeveling te stappen

1 juli: Motie van de SVP
Verzoek aan de burgemeester om uit comite van aanbeveling te stappen

25 juni: Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over de
kadernota 2012 met algemene beschouwingen

24 juni:
DE SVP FELICITEERT HEEL NEDERLAND MET DE VRIJSPRAAK VAN GEERT WILDERS, LEVE DE VRIJE MENINGSUITING!!!

3 juni:
Wat een feest! Een presentje voor belijdeniscatechisanten

Inderdaad is het een feest als er veel jongelui in het openbaar belijdenis afleggen van hun geloof. Hiermee zeggen ze publiek dat zij in Jezus geloven als zoon van God en dat zij die willen volgen. Na afloop worden de jonge ‘strijders’ in het geloof gefeliciteerd en sterkte gewenst tijdens de wedloop van het geloof. En dan is het een troostvolle gedachte dat de winst al is behaald door onze Verlosser die vrijspraak voor ons heeft bewerkt. Ook worden er cadeautjes geschonken door kerkenraden en familieleden. De Spakenburgse Vrijheids Partij wil ook graag alle jongelui feliciteren en is blij met hun keuze. De SVP wil ze daarom ook graag een presentje aanbieden in de vorm van de DVD Islam & Truth. Na het zien van de film kunnen de christenen zien hoe dankbaar ze kunnen zijn dat ze christen zijn. Maar ook iedere andere burger kan deze DVD gratis krijgen door een mail te sturen naar pkoops@hotmail.com De DVD wordt dan persoonlijk overhandigd. Voor meer informatie kunt u de volgende link raadplegen.
http://tora-yeshua.nl/2010/06/breaking-news-intro-van-de-film-islam-en-waarheid-on-line Op 10 juni staat de SVP op de Pinksterconferentie OPWEKKING te Biddinghuizen, samen met grote denker Ben Kok zal ook daar voorlichting over de islam worden uitgereikt door middel van de DVD Islam & Truth

27 mei: Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over
voetbal in Bunschoten. Kunstgras voor de 3 voetbalclubs? Eemdijk niet dus

13 mei:
Achtergrond informatie met betrekking tot beoordeling islam naar aanleiding van vragen SVP aan de burgemeester van Bunschoten die zitting neemt in comité van aanbeveling voor financiering levensbeschouwelijk centrum met hierin een islamitische gebedsruimte.

9 mei:
Reactie discussie over blauwe zone en standpunt SVP

4 mei:
Links menu uitgebreid met het Answering Islam en AmsterdamPost voor voorlichting islam

21 april:
Reactie  en politiek oordeel van de SVP over de beantwoording schriftelijke vragen OALT leerkracht en uitspraak Raad van State

21 april:
Beantwoording van de schriftelijke vragen Turkse OALT leerkracht door college

19 april:
Bijdrage van de SVP in de rubriek Voor De Draad

15 april:
Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over parkeerplaatsen Oostsingel

1 april:
Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over de begrotingswijzer

23 maart: 
Toelichting motie SVP-VVD Zuyderzee in de raadsvergadering van 10 maart

9 maart: 
Schriftelijke vragen  Turkse OALT leerkracht

1 maart: Vul
alternatieve begrotingswijzer SVP in en mail uw antwoorden naar info@svpbunschoten.nl

15 februari:
Bijdrage van de SVP in de rubriek Voor De Draad

14 februari:
SVP gaat B&B adressen bezoeken

28 januari: Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over
Subsidie Landschapshuis op de Eemlandhoeve

12 januari:
Politieke Verantwoording over het jaar 2010
 
18 december:
SVP bezoekt bejaardentehuis en zet vrijwilligers in het zonnetje

16 december:
Verslag raadsvergadering over boerkaverbod  bron de Bunschoter en terugblik op Het Vrije Volk

13 december:
Bijdrage van de SVP in de rubriek Voor De Draad en bijdragen SVP in raadsvergadering 9 december

10 december:
Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over boerkaverbod

29 november:
Bijdrage van de SVP in de commissievergadering over boerkaverbod en sfeerverslag bron de Bunschoter

 

In de commissie Bestuur en Middelen kreeg burgemeester van de Groep en voorzitter Huisman de DVD Islam en Waarheid uitgereikt van Ben Kok namens de Spakenburgse Vrijheids Partij.
Op de DVD komen onder andere SGP'er Kees van der Staay en de befaamde arabist Hans Jansen aan het woord over de islam en de islamisering van Europa.
De uitreiking vond plaats tijdens de discussie over het voorstel van de SVP om een boerkaverbod in Bunschoten in te voeren. Klik
hier voor meer info over het bestellen van de DVD. U kunt de DVD ook via de SVP bestellen.

25 november: Powerpoint presentatie boerkaverbod gegeven in de commissie Bestuur en Middelen

9 november: SVP stelt
initiatiefvoorstel boerkaverbod beschikbaar voor alle gemeenten van Nederland

5 november: Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over de
begroting 2011

25 september:
SVP bezoekt Alzheimer Café

17 september: Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering van 16 september 1.
Verordening Cultuurprijs-Erepenning 2. Invoering BOA's

7 september:
Korte Nieuwsbrief met politieke verantwoording en planning 2010-2011

12 augustus:
Uit de Pers menu uitgebreid met reactie coalitievorming en commentaar boek Segers

19 juli:
Links menu uitgebreid met het Center for the Study of Political Islam speciaal voor de linksmenschen

30 juni:
Foto sfeerimpressie van de geslaagde barbecue van de SVP

26 juni: Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering over de
kadernota 2011

31 mei: Bijdrage van de SVP in de raadsvergadering van 27 mei over
VTA controle kwaliteit bomen

20 mei:
Uitnodiging aan alle SVP stemmers 5 juni barbeque

3 mei:
STEMADVIES van de SVP voor 9 juni verkiezingen van de Tweede Kamer

28 april: Uit de raadsvergadering van 28 april 
reactie informatierapport en reactie coalitieakkoord

9 april:
Speech Symposium "Yes we can" over politiek en populisme

4 maart:
DE SVP blijft met 1 zetel in de raad en bedankt al haar kiezers... 

20 februari:
Beeldverslag folderen op de zaterdagmarkt

11 februari:
Veelgestelde vragen over de SVP en bezoek Calvijnschool en bezoek Moedige Moeders

SVP kandidaten

Verkiezingsprogramma

A4'tje Speerpunten

Flyer

Poster

SVP schematisch

26 januari: Verslag kroegentocht en werkbezoek De Zilvermeeuw en de rubriek voor de Draad in de Bunschoter van 22 januari

25 januari: Voetbalpret tijdens het politiek voetbaltoernooi met hieronder het enthousiaste SVP team


Wat een feest vrijdag in sporthal de Kuil tijdens het politiek voetbaltoernooi. In de voorbereidingen had zoonlief JW voor een stel fanatieke jonge honden gezorgd die met een T-shirt met SVP logo de strijd wilde aanbinden met andere politieke teams. Jammer dat Menno Nagel (CDA) niet meedeed, die had ik graag eens in een korte broek gezien. Ook de voetbalspecialist Henk van de Mheen (VVD) liet verstek gaan, terwijl hij toch zoveel contacten heeft bij de blauwen. Maar goed met de vier partijen werd een sportief toernooi afgewerkt, waarbij complimenten moeten worden gegeven aan de CU voor de vlekkeloze organisatie. Bij iedere wedstrijd moesten ook kandidaat raadsleden aantreden. Voor de SVP stond Juul de Graaf als een leeuw in de goal en stopte menig afstandschot. Henk van Diermen liet duidelijk zien dat hij vroeger veel straatvoetbal heeft gespeeld en zelf kwam ik erachter dat het voor een aanstaande opa niet meevalt om het hoge tempo van zaalvoetbal bij te benen, nee dan gaat mijn voorkeur toch uit naar een spannend dambord. Betaalbaar Bunschoten werd eerste met waarschijnlijk betaalde spelers in hun midden. De CAP werd tweede en de SVP wist zowaar de laatste wedstrijd tegen de CU te winnen door twee prima goals van Jan Nel, die een traptechniek a la Cruyff demonstreerde. Organisator Nicolai (CU) moest zelf genoegen nemen met de poedelprijs maar was wel winnaar in het organiseren. In de derde helft konden de politieke partijen nog wat aan het onderhouden van contacten met de burgers doen. Voorlopig dus even de beenspieren rusten, waarna de politici zich weer richten op de debatkunsten (PFK).

30 december: Verkiezingsprogramma definitief vastgesteld met hierin de laatste wijzigingen naar aanleiding van de ledenvergadering (pont Eemdijk open op zondag en heroverweging drankverbod voetbalderby)

17 november: Top 4 kieslijst en verkiezingsprogramma SVP vastgesteld op 1e Algemene Ledenvergadering

Peter Frans Koops (1) - Loes van Buuren (2) - Henk van Diermen (4) - Juul de Graaf (3)

11 november: Hot news; joods-christelijk pastor Ben Kok, een van de grote denkers waarop de SVP haar grondslagen baseert komt as maandag op de thema-avond spreken over de Islam.  Het hele dorp is welkom ook zijn collega predikanten!

10 november:
Download  hier de jongste nieuwsbrief van de SVP met agenda 1e ALV+Thema-avond Islam

4 november: De rubriek
Uit de pers updated en aankondiging

    
Thema-avond Islam + 1e algemene ledenvergadering SVP (click link voor agenda)

14 oktober: De rubrieken
Ruimtelijke Ordening, Economie  en Zorg aan het verkiezingsprogramma in het menu toegevoegd

10 oktober: De rubrieken
Onderwijs en vorming en  Cultuur,  recreatie en sport van het verkiezingsprogramma in het menu toegevoegd

6 oktober: De rubriek
Verkeer en vervoer van het verkiezingsprogramma in het menu toegevoegd

1 oktober: De rubriek
Openbare orde en Veiligheid van het verkiezingsprogramma in het menu toegevoegd

28 september: De rubriek
Algemeen Bestuur van het verkiezingsprogramma in het menu toegevoegd

18 september: De rubriek
Islamisering van het verkiezingsprogramma in het menu toegevoegd

18 september:
Download  hier de eerste nieuwsbrief van de SVP

10 september: De SVP wil u graag wijzen op de boekpresentatie "Dezelfde God?" op 22 september. Zie hieronder het persbericht van Ben Kok;

--- PERSBERICHT ---

Aanbidden moslims en christenen dezelfde god?

Op dinsdag 22 september 2009 vindt met medewerking van Prof. Dr. Hans Jansen en Joods-Christelijk Pastor Ben Kok, vanaf 19.30 uur in de Evangelische Hogeschool te Amersfoort de boekpresentatie plaats van “Dezelfde God? Jezus, heilige Geest, God in het christendom en in de islam” naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van Mark Durie’s boek: Revelation? Do We Worship the Same God?

Het lijkt een simpele vraag, maar dat is hij niet. Moslims staan erop dat we dezelfde god aanbidden en in feite vereist het getuigenis van de Koran dat zij dit geloven. In “Dezelfde God?” toont Durie aan dat christenen goede redenen hebben om vraagtekens bij deze islamitische stelling te zetten. “Dezelfde God?” vergelijkt de HEER (JHWH) van de Bijbel met de Allah van de Koran en toont helder aan vanuit studie van de geschriften van de islam en het christendom dat de HEER God van de Bijbel en Allah van de Koran in vele opzichten verschillen. Zij hebben zulke verschillende persoonlijkheden en verschillende capaciteiten, dat van hen niet gezegd kan worden dat ze dezelfde god zijn.

Dr. Mark Durie is theoloog, mensenrechtenactivist en pastor van een Anglicaanse kerk in Australië

Voor meer informatie en bestelling van het boek:
www.dezelfdegod.nl

--- EINDE BERICHT ---

27 augustus: De rubriek
Algemeen van het verkiezingsprogramma in het menu toegevoegd met hierin de SVP Schematisch en de Grondslagen van de SVP

1 augustus: De
Inleiding van het verkiezingsprogramma in het menu toegevoegd en de slogan ”…voor behoud van de Westerse cultuur in het Bunschoter belang…”

23 juli:
Citaten islamdebat in het menu toegevoegd. Een selectie van opmerkelijke citaten uit het boek 'Eindstrijd'

14 juli: Raadsleden gezocht voor de SVP


De Spakenburgse Vrijheids Partij (SVP) doet mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Het verkiezingsprogramma is al voor het grootste gedeelte geschreven. De website is al in de lucht en er zijn al een aantal burgers die mee willen doen, maar er kunnen er nog meer bij. Ook al wilt u niet meteen politiek actief worden, maar bent u wel bereid om op de kieslijst te willen staan dan zijn we blij met uw aanwezigheid op de kieslijst. Het is geen probleem om op een niet-verkiesbare plaats te komen. De enige voorwaarden voor een plek op de lijst zijn, dat de kandidaten lid zijn (of bereid zijn lid te worden) van de SVP, dat ze de grondslagen van de SVP onderschrijven, en dat ze minimaal 18 jaar zijn en in de gemeente Bunschoten wonen.

Citaat uit de inleiding van het verkiezingsprogramma:

“Tegelijk is de mogelijkheid aangegrepen om de kiezer van de gemeente Bunschoten een nieuw alternatief te bieden bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Er is geprobeerd een lokale afdeling van de Partij voor de Vrijheid (PVV) op te richten. Hiervoor is op dit moment nog geen toestemming gekregen omdat de PVV eerst in een aantal grote steden aan de gemeenteraadsverkiezingen wil gaan meedoen. We respecteren het besluit uit Den Haag, maar willen ondertussen wel een nieuwe plaatselijke partij oprichten die veel sympathie heeft voor het gedachtegoed van de PVV.”

Grondslagen van de SVP

- Het Bijbelse Woord uit Mattheüs 7:12
- Verbondenheid met het conservatisme als politieke denkrichting
- Sympathie voor grote denkers als Professor Smalhout en arabist Hans Jansen
- Affiniteit met het islamstandpunt van SGP en PVV

De partij zal vertegenwoordigd moeten worden door politici met ruggengraat, durf en doorzettingsvermogen, ook zullen zij een broertje dood moeten hebben aan heilige huisjes en vastgeroeste politieke mores en achterkamerpolitiek. Voorts geld voor diegenen die hoog op de lijst willen de volgende karakteristieken

- De kandidaat heeft veel energie en voldoende tijd (8 á 12 uur per week)
- De kandidaat moet het vermogen hebben om zelfverzekerd de publiciteit te zoeken om de ideeën van de SVP overtuigend en helder te kunnen uitdragen
- De kandidaat moet creatief en sociaal vaardig zijn
- De kandidaat moet goed kunnen luisteren, discussiëren en vergaderen
- De kandidaat moet zowel individueel als in teamverband kunnen functioneren
- De kandidaat moet beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
- De kandidaat is in staat om te incasseren, reflecteren en relativeren

Als bovenstaande u aanspreekt vult u dan het formulier van de kandidaatstelling in voor uzelf. U kunt het formulier ook gebruiken om een ander als kandidaat voor te dragen.
Download hier het formulier voor de kandidaatstelling voor de SVP. Met dank voor uw medewerking Peter Frans Koops, raadslid Spakenburgse Vrijheids Partij

10 juli:
Leesvoer in het menu toegevoegd. Vanuit het verkiezingsprogramma zal verwezen worden naar de rubriek Leesvoer.

7 juli:
Links en Pictures in het menu toegevoegd

29 juni: Korte reactie coalitie CAP en CU

Meneer Smink heeft ons met zijn advies allen toch een beetje verrast. Met dit advies staat het huidige BB dus ook met lege handen. Het plan van het nieuwe bestuur van BB om met Korlaar en een aantal burgerleden terug te keren en de coalitie te redden is blijkbaar niet als betrouwbaar overgekomen. In het belang van de gemeente en in het licht van de komst van een stabiel gemeentebestuur is het dan ook beter dat de CU en CAP nu mogelijk gaan regeren. Beide partijen hebben een jarenlange ervaring als regeringspartijen. En van Rita van de Groep is het bekend dat zij graag de eerste vrouwelijke wethouder wordt. Die kans wordt nu door de CAP gegrepen zonder de verkiezingen in maart 2010 af te wachten. Een coalitie tussen CAP en CU ligt het meest voor de hand en heeft de meeste kans van slagen is een conclusie van de informateur die ik kan delen. Voortzetting van de oude coalitie met steun van enkele ex BB-ers lijkt inderdaad minder stabiel dan een nieuwe coalitie van CAP en CU. In het rapport komen een twaalftal politieke zaken waarover de CAP en de CU overeenstemming willen krijgen. Hiervan zitten een aantal zaken bij waarover de raad een krachtige richting heeft aangegeven zoals de Oostmaat en de Laakzone. Wil de CU nog geloofwaardig overkomen dan moeten ze voor wat deze twee zaken betreft zeker geen water bij de wijn doen. Verder is een uitgebreidere reactie wellicht beter op zijn plaats als het huwelijk voltrokken is.

P.F. Koops Spakenburgse Vrijheids Partij