De kandidaten van de Spakenburgse Vrijheidspartij presenteren zich

De vijf kandidaten van de vorige kieslijst zijn allen politiek actief geweest en zijn weer beschikbaar voor de komende vier jaar. De SVP heeft hiermee laten zien dat zij een stabiele partij is. Een kandidaat die actief wil worden zal ruggengraat, durf en doorzettingsvermogen moeten tonen. Ook zal hij of zij een broertje dood moeten hebben aan heilige huisjes en vastgeroeste politieke mores en achterkamerpolitiek. De SVP presenteert hier in volgorde zoals is vastgesteld op de ledenvergadering van 26 november 2013 een aantal kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De definitieve lijst met kandidaten wordt in februari 2014 vastgesteld…...en een goeddoordachte gang naar de stembus gewenst op 19 maart 2014!

 

 


Mijn naam is Peter Frans Koops (1966), ik ben oprichter van de SVP en al meer dan tien jaar lid van de gemeenteraad. Over het wel en wee van de lokale politiek heb ik onlangs een boek geschreven met als titel; “Peter Frans Koops van slippendrager tot lokale Wilders”. De link met de PVV is dan snel gelegd. Inderdaad zijn er een groot aantal overeenkomsten met de manier van politiek bedrijven van de PVV. Toch is de SVP een onafhankelijke club, waarbij ik altijd op zoek ben naar enthousiaste nieuwe mensen die wat voor de partij willen doen. Het verheugd mij bijzonder dat de kieslijst fors groter is dan vier jaar geleden. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Voor de komende vier jaar wil ik graag de belangen van Bunschoten en de SVP behartigen samen met gelijkgezinden. Van beroep ben ik docent wiskunde en mijn hobby's zijn dammen, tafeltennis, schrijven, denken en fietsen.
Mijn naam is Loes van Buuren. Ik ben getrouwd en wij hebben kinderen en kleinkinderen. Mijn belangstelling voor de politiek werd gewekt door Pim Fortuyn en later door Geert Wilders. Ik zit in de commissie Samenleving. Wij hebben kunnen bereiken dat er op de basisscholen in groep 8 EHBO lessen gegeven worden in samenwerking met het Rode Kruis. Ik ben ook zeer begaan met de Moedige Moeders die goed werk doen, want er is in ons dorp best wel een drugs- drank en gokprobleem. Er komt in 2015 veel op ons af, de jeugdzorg en de AWBZ, het is van groot belang om daar goed aandacht aan te besteden. Zo is er in onze samenleving ook een ideologie die islam heet. Het islamitisch (geloof) ideologie wil de westerse wereld islamiseren. De islam erkent Jezus niet als de zoon van God, wat toch de basis is van het christendom. Ik hoop u te ontmoeten en te horen wat u bezighoudt. Tot ziens!
Hallo, ik ben Juul de Graaf 52 jaar en zeer betrokken met deze gemeenschap. Ik sta op deze kieslijst niet omdat ik zo graag politiek bedrijf en mooie woorden wil bezigen, maar omdat ik wil meewerken aan een partij die gewoon zegt wat zij vindt, dus die een no-nonsense politiek voert. Gewoon eerlijk en soms recht voor zijn raap, die zich houdt aan zijn afspraken. Er komt nogal wat op onze gemeente af de komende tijd; minder geld maar wel meer taken en verantwoordelijkheden uit Den Haag. Wij zullen een match moeten vinden hiertussen maar ook met de bedrijven die altijd een versoepeling van de vele regels willen. Dit alles geeft natuurlijk een grote verantwoordelijkheid, maar ook een uitdaging om dit tot een goed einde te brengen zonder al te veel verhoging van de OZB.
Mijn naam is Ilfredo F. Regales, geboren op Curaçao. In de jaren 80 heb ik in Spakenburg gewoond en ben hier ook in het huwelijk getreden. Na enkele jaren in Nederland te hebben gewoond ben ik teruggegaan naar Curaçao en heb ik als goudsmid in mijn eigen juwelierszaak gewerkt en in de middag – en avonduren gaf ik tennislessen. Vanaf 1990 kwam ik regelmatig met een vrij grote groep jeugdtennissers en ouders naar Spakenburg om mee te doen aan tenniswedstrijden. Spakenburg is altijd in mijn hart gebleven. Negen jaar geleden heb ik besloten terug te keren naar mijn tweede thuis en wil ik ook iets betekenen voor het dorp of land waar ik woon. De Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) spreekt mij aan want deze partij onderscheidt zich van de andere partijen, bijvoorbeeld op het vlak van de zondagsrust en toerisme. Tevens wil ik iets doen op het gebied van sport en veiligheid in Spakenburg.
Mijn naam is Henk van Diermen, 49 jaar en beheerder van beroep en betrokken bij de plaatselijk politiek. Waarom ben ik politiek actief? Omdat er nog veel te verbeteren is. Ook in de Gemeente Bunschoten zijn nog veel vastgeroeste ideeën die verandering behoeven. Als lid van de commissie Ruimte probeer ik hieraan richting te geven. Ook blijf ik scherp op de verschillende verspillingen en het helpen van het bedrijfsleven en het MKB om ons door deze moeilijke tijd te krijgen. Tevens komen er de komende jaren veel veranderingen en bezuinigingen op ons pad en zal de SVP de vinger aan de pols moeten houden. Zodat de gemeente niet de OZB als sluitpost gebruikt zonder zelf in eigen vlees te snijden. Dus er is nog genoeg te doen in dit mooie dorp.
Hallo beste kiezers. Mijn naam is Gijsbert Beekhuis, getrouwd en vader van bijna 2 kinderen, sinds 2010 burgerlid namens de SVP. Voor de komende verkiezingen zou ik graag de volgende punten onder de aandacht brengen. Een multifunctioneel centrum. Dit kan zo samen met de bibliotheek in hetzelfde gebouw. Meer mogelijkheden om ook op zondag te recreëren. Als gemeente nog meer op komen voor de zwakken in onze samenleving, dus geen geld uit dit budget gebruiken voor andere doeleinden, zoals een kunstgrasveld bij een voetbalclub. Een financieel gezonde gemeente. Ik hoop dat u als kiezer zich hierdoor aangesproken voelt. De SVP is een eerlijke en open partij die ook op deze manier politiek bedrijft. Wij willen samen met u werken aan een veilige en mooie gemeente waar mensen zich thuis voelen, zonder onze eigen Westerse cultuur en normen te laten varen.
Mijn naam is Jan van Diermen, geboren 4-1-1945 en getrouwd met Erna Maria Leeuwenkamp. Wij hebben 5 kinderen en 4 kleinkinderen. Mijn interesse voor de SVP werd gewekt d.m.v. mijn artikelen in de Bunschoter en inspreekbeurten in de commissie Bestuur en Middelen inzake het financieel beleid in onze gemeente. Waarom kies ik voor de SVP? Heel eenvoudig. Politiek bedrijven doe je voor de gehele gemeenschap en niet alleen voor een selecte groep mensen (achterban). De SVP neemt duidelijke standpunten in over allerlei zaken in onze gemeente. Ook is het zo dat de SVP niet met de wolven in het bos meehuilt. Wilt u ook dat er in onze gemeente een andere invulling aan het (financieel) beleid moet worden gegeven, stem dan in maart 2014 op de SVP.
Mijn naam is Lambertus de Graaf. Ik ben 30 jaar en ik werk voor me zelf als marktkoopman. Ik woon in dit mooie dorp Bunschoten-Spakenburg en ik wil me ook voor dit dorp via de SVP inzetten. Door te luisteren naar de inwoners doen wij ons best om wat te kunnen betekenen voor de inwoners. Zo vind ik dat de subsidie verdeling bij de sportverenigingen beter verdeelt moet worden. Er gaat nu wel erg veel naar de voetbalclubs, waardoor de kleine verenigingen het niet redden. Zo zijn er nog een aantal punten die verbeterd kunnen worden in dit mooie en gezellige dorp. Waarom heb ik voor de SVP gekozen? Omdat de SVP goede punten heeft waar ik me in kan vinden. Zo vond ik het goed dat de SVP probeert de komst van de museumboot te betrekken bij de toekomstvisie van ons dorp.
Klaas van Twillert is de naam, welke mijn ouders mij schonken. Klaaz is de voornaam waarmee ik zo’n 29 jaar door het leven laveer. Van beroep ben ik praktiserend creatief (kunstenaar). Radio maken, lezen, denken, muziek componeren en fietsen zijn mijn huidige hobby’s. Mijn keuze om politiek te bedrijven voor de SVP is VRIJHEID in het bijzonder. Vrijheid verwerven (binnen onze wetgeving) is niet zonder slag of stoot te verwerven/behouden. Bij de SVP is er ook veel vrijheid, gelijkheid en broederschap bij alle activiteiten die zij doen. Goed vind ik ook de voorlichting over het landelijke islamdebat in relatie tot onze eigen Joods-christelijke humanistische beschaving. Verder geloof ik in oplossingen door transparante politiek. Ik hoop u ook! U gaat toch zeker wel op de SVP stemmen?
Ha Bunschoters en Spakenburgers, ik ben Hans van Tamelen en wil graag op de kieslijst staan voor de SVP. Ik ben geboren en getogen Spakenburger. Ik heb twintig jaar in Spakenburg gewoond. De rest van mijn leven heb ik in Amersfoort gewoond maar wil graag terug naar Spakenburg. Ik werk al 16 jaar als plantsoenmedewerker bij Eemfors. Ik ben altijd vrijgezel en kinderloos gebleven. Ik ben 49 jaar. Ik ben ook dichter en kunstschilder. Waarom kies ik voor de SVP? Omdat de SVP een rechtse partij is en de islamisering wegens haar gigantische bloedschuld een halt moet worden toegeroepen. In Amersfoort heb je al 'zwarte' wijken waar moskeeën staan. Sluiers, hoofddoeken en islamitische jurken bepalen het straatbeeld. In de stad worden veel balkons opgesierd met een schotel. Dat moet je in Bunschoten-Spakenburg niet willen!