De kandidaten van de Spakenburgse Vrijheidspartij presenteren zich

Een aantal kandidaten van de vorige kieslijst is politiek actief geweest en is weer beschikbaar voor de komende vier jaar. De SVP heeft hiermee opnieuw laten zien dat zij een stabiele partij is. Een kandidaat die actief wil worden zal ruggengraat, durf en doorzettingsvermogen moeten tonen. Ook zal hij of zij een broertje dood moeten hebben aan heilige huisjes en vastgeroeste politieke mores en achterkamerpolitiek. De SVP presenteert hier in willekeurige volgorde een aantal kandidaten en steunbetuigers voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018!

Mijn naam is Peter Frans Koops (1966), ik ben oprichter van de SVP en al meer dan veertien jaar lid van de gemeenteraad. Over het wel en wee van de lokale politiek heb ik in 2012 een boek geschreven met als titel; “Peter Frans Koops van slippendrager tot lokale Wilders”. De link met de PVV, maar ook partijen als het Vlaams Belang en andere rechtse partijen is dan snel gelegd. Toch is de SVP een onafhankelijke club, waarbij ik altijd op zoek ben naar enthousiaste nieuwe mensen die wat voor de partij willen doen. Het verheugd mij bijzonder dat de kieslijst wederom gevuld is met stabiele mensen die hun nek durven uitsteken. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Voor de komende vier jaar wil ik graag de belangen van Bunschoten en de SVP behartigen samen met gelijkgezinden. Van beroep was ik programmeur en docent wiskunde. Op dit moment ben ik als oproepkracht werkzaam bij een frisdrankenfabriek. Mijn hobby's zijn dammen, tafeltennis, schrijven, denken en fietsen. Ik ben erg actief op sociale media en ik voel mij lekker bij mijn lijfspreuk; ‘Doe de dingen in het leven waar je plezier in hebt en blijf vooral jezelf’… Lijsttrekker en dus nummer 1 kieslijst
Hallo, ik ben Juul de Graaf 56 jaar en zeer betrokken met deze gemeenschap. De afgelopen jaren heb ik met plezier het geluid van de SVP laten horen in de raadscommissies en wil dat graag in de toekomst voortzetten. Ik sta op deze kieslijst niet omdat ik zo graag politiek bedrijf en mooie woorden wil bezigen, maar omdat ik wil meewerken aan een partij die gewoon zegt wat zij vindt, dus die een no-nonsense politiek voert. Gewoon eerlijk en soms recht voor zijn raap, die zich houdt aan zijn afspraken. De verplaatsing van de biogascentrale heeft mijn interesse maar ook zaken betreffende het sociale domein hebben mijn grote aandacht.Ik voel mij als een vis in het water die nogal eens de rol van luis in de pels vervult. Ook is een pluspunt van de SVP dat er sinds haar oprichting nooit interne ruzie is geweest. Lang leve de vrijheid voor de individuele mens is mijn lijfspreuk! Nummer 2 kieslijst
Mijn naam is Loes Duijst. Ik ben getrouwd en wij hebben kinderen en kleinkinderen. Mijn belangstelling voor de politiek werd gewekt door Pim Fortuyn en later door Geert Wilders. Ik zit in de commissie Samenleving en ben kritisch met betrekking tot de PGB-budgetten.  Wij hebben kunnen bereiken dat er op de basisscholen in groep 8 EHBO lessen gegeven worden in samenwerking met het Rode Kruis. Ik ben ook zeer begaan met de Moedige Moeders die goed werk doen, want er is in ons dorp best wel een drugs- drank en gokprobleem. Zo is er in onze samenleving ook een ideologie die islam heet. Het islamitisch (geloof) ideologie wil de westerse wereld islamiseren. De islam erkent Jezus niet als de zoon van God, wat toch de basis is van het christendom. Ik hoop u te ontmoeten en te horen wat u bezighoudt. Nummer 3 kieslijst
Mijn naam is Henk van Diermen, 53 jaar en beheerder van beroep en betrokken bij de plaatselijk politiek. Waarom ben ik politiek actief? Omdat er nog veel te verbeteren is. Ook in de Gemeente Bunschoten zijn nog veel vastgeroeste ideeën die verandering behoeven. Als lid van de commissie Ruimte probeer ik hieraan richting te geven. Ook blijf ik scherp op de verschillende verspillingen en het helpen van het bedrijfsleven en het MKB. Tevens komen er de komende jaren veel veranderingen en uitdagingen op ons pad en zal de SVP de vinger aan de pols moeten houden. Zodat de gemeente niet de OZB als sluitpost gebruikt zonder zelf in eigen vlees te snijden. Dus er is nog genoeg te doen in dit mooie dorp. De Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) spreekt mij bovendien aan omdat deze partij zich onderscheidt van de andere partijen, bijvoorbeeld op het vlak van de zondagsrust en toerisme.Nummer 4 kieslijst
Mijn naam is Jan van Diermen, geboren 4-1-1945 en getrouwd met ErnaMaria Leeuwenkamp. Wij hebben 5 kinderen en 5 kleinkinderen. Ik ben in de afgelopen jaren politiek actief geweest voor de SVP in de commissie Bestuur en Middelen op het gebied van het financieel beleid in onze gemeente. Waarom kies ik voor de SVP? Heel eenvoudig. Politiek bedrijven doe je voor de gehele gemeenschap en niet alleen voor een selecte groep mensen (achterban). De SVP neemt duidelijke standpunten in over allerlei zaken in onze gemeente. Ook is het zo dat de SVP niet met de wolven in het bos meehuilt. Wilt u ook dat er in onze gemeente een andere invulling aan het (financieel) beleid moet worden gegeven, stem dan in maart 2018 op de SVP. Ik ben in 2017 verhuisd maar voel mij nog steeds betrokken en ik hoop de SVP in de toekomst te kunnen blijven voorzien van tips met betrekking tot de financiën. Nummer 5 kieslijst
Mijn naam is Lambertus de Graaf. Ik ben 35 jaar en ik werk voor me zelf als marktkoopman. Ik woon in dit mooie dorp Bunschoten-Spakenburg en ik wil me ook voor dit dorp via de SVP inzetten. Door te luisteren naar de inwoners doen wij ons best om wat te kunnen betekenen voor de inwoners. Zo vind ik nog steeds dat de subsidie verdeling bij de sportverenigingen beter verdeeld moet worden. Er gaat nu wel erg veel naar de voetbalclubs, waardoor de kleine verenigingen het niet redden. Zo zijn er nog een aantal punten die verbeterd kunnen worden in dit mooie en gezellige dorp. Waarom heb ik voor de SVP gekozen? Omdat de SVP goede punten heeft waar ik me in kan vinden. Wij willen samen met u werken aan een veilige en mooie gemeente waar mensen zich thuis voelen, zonder onze eigen Westerse cultuur en normen te laten varen.Nummer 6 kieslijst
Ik ben Peter van Buuren, geboren te Soest en woon al jaren naar tevredenheid in Spakenburg.Ik heb een eigenbakkerij gehad in Soest. Ik geniet van de zondagsrust in Bunschoten, maar vind wel dat de terrassen voor de horeca meerruimte moeten krijgen, zodat toeristen buiten hun pizza kunnen opeten. Mijn interesse voor de politiek is aangewakkerd door de opkomst van Pim Fortuyn en lokaal vind ik dat de SVP de meeste raakvlakken heeft met het gedachtegoed van Pim. Mijn hobbys zijn koken, computeren en het volgen van de landelijke politiek. Ook mag ik graag varen op ons mooie randmeer. Verder ben ik een culinair levensgenieter en heb een aantal kookclubjes opgericht. Ik hoop dat veel burgers gaan stemmen en dat u zich kunt vinden in onze kijk op de samenleving. Nummer 7 kieslijst
Mijn naam is Alexander van de Mheen, ik word vaak aangesproken met Alex. Ik ben 25 jaar oud en woon al mijn hele leven in Bunschoten. Ik heb een opleiding bedrijfsadministratie afgerond, maar omdat er destijds weinig werk in deze branche was ben ik bij een bakkerij gaan werken. Tegenwoordig ben ik eindverantwoordelijke voor het uitgaande proces van de koek. In mijn vrije tijd voetbal en fluit ik bij VV Eemdijk en schaak ik bij En Passant. Ik heb tot vorig jaar ook gedamd, maar daarin heb ik op dit moment een sabbatical genomen. Ik wil politiek actief worden voor de SVP omdat ik vind dat deze partij al jaren op een stabiele manier haar werk doet met sprankelende, goede en vaak controversiële standpunten. Een stem op mij is een stem voor de gewone arbeider. Ik zal altijd naar de mensen die op mij stemmen proberen te luisteren, mits dit niet tegen ons gedachtegoed ingaat.Nummer 8 kieslijst
Mijn naam is Nazima Salarbux (1969). Ik ben geboren in Suriname en in 1996 naar Nederland verhuisd. Ik heb een zoon en een kleinzoon. Na mijn komst naar Nederland ben ik gaan werken in de zorg. Eerst als huishoudelijk medewerkster, daarna als verzorgende in de thuiszorg te Utrecht. Ik hoop in 2018 mijn opleiding verzorgende IG af te ronden. Mijn interesse voor de politiek is destijds aangewakkerd door de opkomst van Pim Fortuyn. Deze grote politicus maakte zich zorgen om de negatieve aspecten van de multiculturele samenleving. Ik ben een positief ingesteld mens en gun ieder zijn geloof. Wel vind ik dat er een rol is voor de politiek om de eigen westerse normen en waarden te bewaken. Ik kan mij goed vinden in de missie en de standpunten van de SVP. Ik wil deze groep enthousiaste burgers steunen en hoop dat er een aantal Surinamers op mij stemmen. Ik vind het leuk om op de kieslijst te staan. Groetjes NazimaNummer 9 kieslijst
  Dag beste burgers uit Bunschoten Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen. Mijn naam is Sylvester Hoolwerf en ik ben 30 jaar geleden geboren te Eemdijk. Ik ben getrouwd en heb een dochter en woon met plezier in Bunschoten. In het dagelijks leven ben ik marktkoopman en ben dit jaar begonnen met de eigen verantwoordelijkheid voor een aantal markten met brood, koek en snoep door heel Nederland. Mijn steun voor de SVP komt vooral voort omdat ik vind dat deze partij zich begeeft op de rechterflank van het politiek spectrum. Duidelijke standpunten, ook voor de ondernemers die bijvoorbeeld zelf zouden mogen kiezen om wel of niet handel te drijven elke dag in de week. Verder vind ik het goed dat de SVP kiest voor ontwikkeling van Eemdijk door voor nieuwbouw te kiezen. Nummer 10 kieslijst
  Beste mensen, mijn naam is Jaap Koelewijn en in ben in 1938 geboren. Ik vind het een hele eer om lijstduwer te zijn van de Spakenburgse Vrijheidspartij. Een aantal jaren geleden werd mijn interesse voor deze nieuwe politieke beweging gewekt door een aantal opvallende optredens van hun kant. Ik ben jaren werkzaam geweest in de techniek en heb vaak met mensen uit het Oostblok gewerkt. Van belang is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Natuurlijk moet de politiek zorgen voor goede voorzieningen om deze zelfstandigheid te promoten. Ik vind dat de SVP goed werk doet en ook hun rug recht houdt, vaak tegen de heersende mores in. Mijn hobby’s zijn zeilen en motorcross. Verder mag ik genieten van de natuur en Gods schepping! Kies SVP kies voor VRIJHEID! Nummer 11 kieslijst en lijstduwer