Bibliotheek van de Spakenburgse Vrijheidspartij
(u kunt deze boeken gratis lezen,neem gerust contact met ons op)

De biografie van Mohammed
Free download
De Hadith
Free download
 
Gratis PDF Een andere Mohammed van Dr. H. Somers
CLICK ON THE BOOK FOR FREE DOWNLOAD!
Het leven van Mohammed. Een gratis vertaling van het boek The Life of Mohammed van Bill Warner
Geen vrijheid op weg naar de afgrond. Lees het artikel bron Nederland Dagblad 21 december 2009
Een christen die godsdienstvrijheid voor moslims bepleit, baant de weg naar hun ondergang, betoogt een zendeling die in Centraal-Azië onder moslims werkt.
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD): Radicale dawa in verandering.
De opkomst van islamitisch neoradicalisme in Nederland.
Download het rapport
Drs. E.J. Brouwer De islam in huis. Een politieke positiebepaling. Download de brochure
Dr. A.A.M. Kinneging: HET CONSERVATISME: KRITIEK VAN DE VERLICHTING EN DE MODERNITEIT. Download het artikel
Eindstrijd is een bundel essays en polemieken over het gevecht van de orthodoxe islam tegen de moderniteit. De titel Eindstrijd is ontleend aan islamitische beschouwingen over de strategie die in de strijd tegen het liberale Westen gebruikt moet worden. Islamitische denkers als Sayyid Qutb, Hasan al-Banna en hun navolgers zijn van oordeel dat de eerste ronde (al-ğawla al-ūlā) in dit conflict in 1683 is geëindigd bij het ontzet van Wenen. De islam heeft daarmee de eerste slag verloren. In de tweede ronde wordt de strijd van de kant van de islam niet langer door een staat geleverd, maar door particulieren en hun organisaties, zoals de NGO Al-Qaida. In deze fase staat de islam er goed voor. Europa is ideologisch verzwakt, het is nu of nooit. Immers, steeds meer moslims zetten vraagtekens bij de religieuze en maatschappelijke dwingelandij van ayatollahs en moefti’s. Godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting ondermijnen de grip van het traditionele islamitische establishment op de gelovigen. Wanneer het proces van collectieve uittredingen eenmaal op gang komt, is er voor hen geen houden meer aan. Daarom proberen zij de bron van vrije gedachten, het Westen, onder controle te krijgen. De traditionele islam deelt de wereld in tweeën: het Huis van Oorlog en het Huis van de Islam. Dit is geenszins een excentrieke leerstelling die alleen door fundamentalisten wordt aangehangen. In Europa rust er inmiddels een taboe op het spreken over dergelijke onaangename feiten. Mede dankzij het intimideren en vermoorden van prominente islamcritici is het de fanatici al gelukt de westerse vrijheden te beperken.
Eindstrijd is een collectie van kritische beschouwingen over de in de islamitische wereld gangbare oppositie tegen het vrije Westen, geschreven door enkele van de meest vooraanstaande Amerikaanse en Europese deelnemers aan het islamdebat, van godfather Bernard Lewis tot columnist Paul Cliteur en van arabist Hans Jansen tot afvallige Ibn Warraq.

Bespreking op hoeiboei
Download hier het voorwoord en de inleiding

Opmerkelijke citaten uit dit leerzame boek
 
Pim Fortuyn: Tegen de islamisering en voor behoud van onze cultuur (1997). Download de samenvatting
Hans Jansen: De linkse kerk, uit Profetisch Perspectief, 14, 60, herfst 2008, nr. 60, pp. 39-44. Download het artikel

Geheime Gelovigen, Wat er gebeurt als moslims Jezus volgen…

Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors, reist al meer dan 40 jaar naar landen in het Midden-Oosten om de vervolgde christenen daar bij te staan met praktische hulp en geestelijke bemoediging. In zijn boek ‘Geheime Gelovigen’ vertelt hij voor het eerst hun verhaal aan de rest van de wereld. Ook laat hij zien hoe Westerse christenen degenen kunnen steunen die onder minder gunstige omstandigheden leven. Hoewel de meeste moslimlanden beweren dat er vrijheid van godsdienst is, ziet de werkelijkheid er voor geïsoleerde groepen christenen en individuele personen heel anders uit. Duizenden christenen met een moslimachtergrond worden dagelijks vervolgd vanwege hun geloof. Dit boek vertelt het afschuwelijke maar ware verhaal van mannen en vrouwen met een moslimachtergrond, die nog steeds in streng islamitische landen wonen, ook al hebben ze de stap gezet om christen te worden.

‘Geheime gelovigen’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel (ongeveer 85% van het totaal) is in verhalende vorm geschreven en leest als een spannende roman. Het tweede gedeelte geeft informatie aan Westerse christenen en kerken over wat zij kunnen doen voor deze mensen die vervolgd worden om hun geloof.

Download Hoofdstuk 1

'Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten' is een vrijmoedige inleiding op de islam in de vorm van 250 antwoorden op deels prangende vragen. De Koran, geloven moslims, is het letterlijke woord van God. Zo'n geloofspunt is moeilijk te controleren. Erger nog, het is zelfs helemaal niet te controleren. In ieder geval neemt de Koran, woord van God of niet, geen blad voor de mond wanneer het gaat over de ongelovigen. Niet-moslims worden in de Koran zonder pardon als beesten aangeduid. Als varkens, apen, ezels of 'de slechtste viervoeters'. Bovendien draagt de Koran de moslims nadrukkelijk op de ongelovigen te bestrijden. Dit boekje geeft antwoorden op de met de dag urgentere vragen die zulke islamitische geloofspunten oproepen. Het islamitisch gedachtegoed met bijbehorend jargon (halal en haram, fitna en jihad) wordt uitgelegd, niet met de bedoeling moslims te kwetsen maar met de bedoeling andersdenkenden het te laten begrijpen - voor zover dat ooit mogelijk is voor mensen die niet met deze dogma-tische leer zijn opgevoed. Hans Jansen is arabist. Sinds 2003 is hij hoogleraar in het 'hedendaags islamitisch denken' aan de universiteit van Utrecht. Van 1979 tot 1982 leidde hij het Nederlands Instituut in Caïro. Hij schreef onder andere een spraakmakende biografie van Mohammed en een standaardwerk over de ideologie van de terroristen achter de moord op de Egyptische president Sadat. Hij publiceerde artikelen in onder andere de Volkskrant, Trouw, HP/De Tijd en Opinio. In 1992 verscheen een mede door Hans Jansen bewerkte editie van de gezaghebbende Koran-vertaling van prof. dr. J.H. Kramers. Jansen is een veelgevraagd gastcommentator bij programma's als NOVA en RTL Nieuws.

Bestel het boekje bij www.bol.com/nl/p/boeken/islam-voor-varkens-apen-ezels-en-andere-beesten/1001004005964403/index.html

Lees hier interviews en bekijk de filmpjes van Hans Jansen bij Pauw en Witteman http://leestafel.blogspot.com/2008/03/islam-voor-varkens-apen-ezels-en-andere.html